Pornwalee Suksa-ard

ทวีปยุโรป

Picture

ที่มาของภาพ http://www.travelblog.org/pix/maps/europe.jpg

ที่ตั้งและขนาด 
     ทวีปยุโรป(europe) ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน และอยู่ในซีกโลกเหนือทั้งหมดตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของทวีปเอเชีย ไม่มีดินแดนส่วนใดของทวีปอยู่ใต้เส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์ บริเวณใต้สุดของทวีปอยู่ในแนวเดียวกัน กับตอนกลางของประเทศจีนและตอนใต้ของญี่ปุ่น คือ อยู่ระหว่างละติจูด 36 องศา 1 ลิปดาเหนือ - 71องศา 10ลิปดาเหนือ   และระหว่างลองจิจูด 66 องศาตะวันออก ถึง 9องศา30ลิปดาตะวันตก
     ยุโรปเป็นทวีปที่มี ขนาดเล็ก รองจากทวีปออสเตรเลียซึ่งมีขนาดเล็กที่สุด เส้นกั้นพรมแดนธรรมชาติได้แก่  แม่น้ำอูราล เทือกเขาอูรา แคสเปียน
  ทะเลสาบ เทือกเขาคอเคซัส ประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ ถึง 43 ประเทศโดยกระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ 4 ภูมิภาคคือยุโรปตะวันตก ยุโรปเหนือ ยุโรปใต้ และ ยุโรปตะวันออก
ขนาด 
    เนื้อที่ของทวีปยุโรปมีขนาด 9.94 ล้านตารางกิโลเมตรเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก และมีขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปออสเตรเลีย
อาณาเขตติดต่อของทวีปยุโรป 
ทิศเหนือ   ติดกับมหาสมุทรอาร์กติก น่านน้ำตอนเหนือได้แก่ ทะเลขาว ทะเลแบเรนต์ส 
ทิศตะวันออก   ติดต่อเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันกับทวีปเอเชีย โดยมีเทือกเขายูราล ทะเลแคสเปียน แม่น้ำยูราล ทะเลดำ และ เทือกเขาคอเคซัส เป็นแนวเขตแบ่งทวีปทำให้ดินแดนของประเทศรัสเซีย และตุรกีตั้งอยู่ทั้งในทวีป ยุโรปและทวีปเอเชีย
ทิศใต้    ติดกับ ทะเลแคสเปียน เทือกเขาคอเคซัส ทะเลดำ ทะเลมาร์มะรา และ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ทิศตะวันตก ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก มีทะเลต่าง ๆ คือ ทะเลนอร์วีเจียน ทะเลเหนือ ทะเลไอริช และทะเลบอลติกมีเกาะสำคัญได้แก่ เกาะบริเตนใหญ่ เกาะไอร์แลนด์เกาะไอซ์
ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป
1. เขตเทือกเขาหินเก่าภาคเหนือ  พื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปภาคเหนือ
  เป็นมีลักษณะเป็น เทือกเขาสูง และ บางตอนเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของยุโรป ประมาณ 400 ล้านปี เช่น เทือกเขาภาคเหนือแถบ คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ซึ่งเป็นเทือกเขาที่มีอายุเก่าแก่ ได้แก่ เทือกเขาเชอรอน และ เทือกเขาแกรมเบรียน ใน สกอตแลนด์ นอกจากนี้ยังมีแนวชายฝั่งที่เกิดจาก การกัดเซาะของธารน้ำแข็ง ที่เรียกว่า "ฟยอร์ด (Fjord)" 
2. เขตที่ราบใหญ่ภาคกลาง  ภูมิประเทศของทวีปยุโรปภาคกลางเป็นที่ราบต่อเนื่องกัน ตั้งแต่บริเวณ ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกในฝรั่งเศส ไปจนถึงที่ราบต่ำตอนกลางของทวีปในประเทศเบลเยี่ยม เนธอร์แลนด์
เยอรมนี และรัสเซีย  มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น มีบทบาททางเศรษฐกิจและมีความสำคัญด้านเกษตรกรรมมากที่สุดของทวีปยุโรป แม่น้ำสำคัญได้แก่ แม่น้ำไรน์ แม่น้ำเอลเบ  แม่น้ำลัวร์ และ แม่น้ำเซน
3.เขตที่ราบสูงภาคกลาง   ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเริ่มตั้งแต่คาบสมุทรไอบีเรีย ตอนกลางของทวีปยุโรป ไปจนถึงที่ราบสูงโบฮีเมีย ทางตะวันออกเขตที่ราบสูงภาคกลางนี้เชื่อมต่อระหว่างที่ราบใหญ่ภาคกลางกับ
เทือกเขาสูงภาคใต้ของทวีปที่ราบสูงที่สำคัญได้แก่ ที่ราบสูงเมซาตาในคาบสมุทรไอบีเรียที่ราบสูง มัสซิฟซองตาล ในตอนกลางของประเทศฝรั่งเศส ป่าดำ (Black Forest) ในประเทศเยอรมนี ที่ราบสูงโบฮีเมียใน
ประเทศสาธารณรัฐเชค ที่ราบฮังกาเรียน(Great Hungarian Plain) ในเขตประเทศฮังการี ซึ่งเป็นที่ราบขนาดใหญ่ ระหว่างเทือกเขาคาร์เปเทียน (ทางตอนเหนือ) เทือกเขา Transdanubian Medium
  Mountains (ทางตะวันตก เฉียงใต้) และแม่น้ำ Sava (ทางทิศใต้) โดยมีพื้นที่ส่วนใหญ่(56%)อยู่ในประเทศฮังการี และส่วนหนึ่งครอบคลุม ไปถึงสโลวาเกีย, ยูเครน , โรมาเรีย, เซอร์เบีย และโครเอเชีย
4. เขตเทือกเขาสูงภาคใต้   ทวีปยุโรปภาคใต้มีเทือกเขาสูงซึ่งมีอายุใกล้เคียงกับเทือกเขาหิมาลัยใน
ทวีปเอเชีย เทือกเขาเหล่านี้เป็นเทือกเขารุ่นใหม่  ผ่านการสึกกร่อนพังทลายไม่มากและยังมีการเปลี่ยนแปลง
เคลื่อนไหวของเปลือกโลกอยู่ เช่น เกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดเป็นต้น ลักษณะของเทือกเขาสูงภาคใต้ เป็นยอดเขาสูงและมีหุบเขาลึก บริเวณยอดเขามีน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี 
ลักษณะภูมิอากาศ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศของทวีปยุโรปละติจูด ทวีปยุโรปตั้งอยู่ในช่วงละติจูด 35-70 องศาเหนือ 
ซึ่งอยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรมากพอสมควร  จึงไม่มีภูมิอากาศเมืองร้อนเหนืออย่างทวีปอื่นๆ ที่มีดินแดนใกล้เส้นศูนย์สูตรจะเห็นได้ว่าทางตอนใต้สุดของทวีป เป็นเขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งมีภูมิอากาศอบอุ่น อุณหภูมิปานกลาง 
ทิศทางลมประจำ
  ลมประจำที่พัดผ่านส่วนใหญ่ของทวีปยุโรปเป็นลมฝ่ายตะวันตกพัดจากมหาสมุทร แอตแลนติกเข้ามาทางด้านตะวันตกของทวีป ด้วยเหตุนี้ทางซีกตะวันตกของทวีปจึงมีฝนตกชุก ส่วนทางซีก ตะวันออกของทวีปฝนจะตกน้อยลง และความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างฤดูร้อนกับฤดูหนาวมีมากขึ้น ซึ่งเป็น ลักษณะของภูมิอากาศแบบภาคพื้นทวีป 
กระแสน้ำในมหาสมุทร
  ชายฝั่งด้านตะวันตกของทวีปมีกระแสน้ำอุ่นแอตแลนติกเหนือไหลเลืยบฝั่งของ หมู่เกาะบริติช และชายฝั่งประเทศนอร์เวย์ ทำให้มีผลต่อภูมิอากาศของบริเวณดังกล่าว ดังจะเห็นได้ว่า หมู่เกาะ บริติชอันเป็นที่ตั้งองประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศไอร์แลนด์นั้นมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี แม้ในฤดูหนาว อากาศก็ไม่หนาวเย็นมากนัก นอกจากนี้ชายฝั่งของประเทศนอร์เวย์ น้ำทะเลไม่แข็งตัวในฤดูหนาว ผิดกับน้ำใน ทะเลบอลติกซึ่งแข็งตัวเป็นเวลานานหลายเดือน ในระหว่างฤดูหนาว ประเทศสวีเดนจึงต้องอาศัยการขนส่งสินค้า
ทางรถไฟไปลงเรือที่เมืองท่าของประเทศนอร์เวย์ เพราะไม่สามารถใช้เมืองท่าของตนในทะเลบอลติกได้ 
ระยะห่างจากทะเล  การที่ทวีปยุโรปมีฝั่งทะเลยาวเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อที่ทวีป ทำให้ดินแดนตอนใน
ของทวีปอยู่ห่างจากทะเลไม่มากนัก ลักษณะเช่นนี้มีผลต่อภูมิอากาศของทวีปยุโรป คือ ไม่มีดินแดนส่วนใดที่อยู่ ลึกเข้าไปภายในทวีปมาก จนไม่ได้รับอิทธิพลจากมหาสมุทรเลยจึงไม่มีเขตภูมิอากาศแห้งแล้งเหมือนอย่างใน
บริเวณตอนกลางของทวีปเอเซีย 
ทิศทางของเทือกเขา เทือกเขาส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปมีทิศทางในแนวทิศตะวันตก ตะวันออก จึงไม่ กีดขวางทางลมประจำตะวันตกที่นำความชื้นจากมหาสมุทรแอตแลนติกเข้าไปในทวีป บริเวณส่วนใหญ่ของทวีป จึงได้รับฝนอย่างทั่วถึง จากปัจจัยต่างๆ ทำให้ภูมิอากาศของทวีปยุโรปได้ชื่อว่าเหมาะสมสำหรับการดำรงชีพ เพราะส่วนใหญ่มีอากาศอบอุ่น ไม่ร้อนและไม่หนาวเกินไป


การแบ่งเขตภูมิอากาศของทวีปยุโรป


1.ภูมิอากาศแบบเมติเตอร์เรเนียน


               สภาพอากาศ เป็นภูมิอากาศอบอุ่น อุณหภูมิปานกลาง มีฝนตกในฤดูหนาว
  ปริมาณฝนทั้งปีประมาณ


500-1000 มิลลิเมตร


              พืชพรรณธรรมชาติ เป็นป่าไม้เขตอบอุ่น ที่เรียกว่า
  ป่าเมดิเตอร์เรเนียน


              บริเวณที่พบ ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในยุโรปภาคใต้
  ครอบคลุมดินแดนชายฝั่งของประเทศสเปน


ชายฝั่งภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ชายฝั่งของประเทศยูโกสลาเวีย
  และประเทศกรีซ


2. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น


              สภาพอากาศ ภูมิอากาศอบอุ่น อุณหภูมิปานกลาง ซึ่งมีฝนตกตลอดทั้งปี
  ปริมาณน้ำฝนทั้งปีประมาณ


500-1000 มิลลิเมตร


             พืชพรรณธรรมชาติ เป็นป่าไม้เขตอบอุ่น หรือทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น


             บริเวณที่พบ บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำดานูบในประเทศฮังการี
  ภาคเหนือของประเทศยูโกสลาเวียและ


ประเทศโรมาเนีย


3.ภูมิอากาศทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย


               สภาพอากาศ เป็นภูมิอากาศที่มีฝนตกน้อย คือ ปริมาณฝนทั้งปี ประมาณ
250-500 มิลลิเมตร


               พืชพรรณธรรมชาติ ทุ่งหญ้าที่ขึ้นเบาบาง


               บริเวณที่พบ มี 2 แห่ง คือ ตอนกลางของประเทศสเปน อูเครน
  จอร์เจียและตอนใต้ของรัสเซีย


4.ภูมิอากาศภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก


               สภาพอากาศ ได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำอุ่นแอตแลนติก
  ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด มีฝนตกชุก


ตลอดทั้งปี ปริมาณฝนทั้งปีประมาณ 750-1500 มิลลิเมตร


               พืชพรรณธรรมชาติ
  เป็นป่าไม้เขตอบอุ่นชนิดป่าไม้ผลัดใบผสมกับป่าไม้สน


               บริเวณที่พบ บริเวณที่ราบชายฝั่งตะวันตกของทวีป
  ครอบคลุมดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศฝรั่งเศส


หมู่เกาะบริติช เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ภาคเหนือของเยอรมนี
  และภาคใต้ของนอร์เวย์และสวีเดน


5. ภูมิอากาศชื้นภาคพื้นทวีป


               สภาพอากาศ เป็นภูมิอากาศที่ได้รับอิทธิพลจากมหาสมุทรไม่มากนัก
  เพราะอยู่ลึกเข้ามาในทวีป


ฤดูหนาวอากาศค่อนข้างหนาว ปริมาณน้ำฝนทั้งปีประมาณ 500-750 มิลลิเมตร
  ส่วนใหญ่ตกในฤดูร้อน


               พืชพรรณธรรมชาติ เป็นป่าไม้เขตอบอุ่น
  ซึ่งมีทั้งป่าผลัดใบและป่าสนผสมปะปนอยู่ บางแห่งที่มี


ฝนตกน้อย  พืชพรรณธรรมชาติ เป็นทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น


                บริเวณที่พบ ยุโรปตะวันออก
  ครอบคลุมดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศโปแลนด์ เช็คและสโลวัก รัสเซีย


และสาธารณรัฐเอกราชต่างๆ ที่เคยรวมอยู่ในสหภาพโซเวียต


6.ภูมิอากาศแบบทุนดรา


              สภาพภูมิอากาศ  เป็นภูมิอากาศหนาวแบบขั้วโลก
  มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี มีฤดูร้อนสั้นๆ เพียง


1-2 เดือน ที่พืชพรรณจะเจริญเติบโตได้
  นอกนั้นแล้วจะมีอุณหภูมิต่ำถึงขีดเยือกแข็ง


              พืชพรรณธรรมชาติ  พืชชั้นต่ำจำพวกหญ้า
  และตะไคร่ที่ทนอากาศหนาวเย็นได้ เช่น มอสและไลเคน


               บริเวณที่พบ  ชายฝั่งมหาสมุทรอาร์กติกทางตอนเหนือของทวีปยุโรปภูมิอากาศแบบไทกา


7.สภาพภูมิอากาศ  เป็นภูมิอากาศหนาวซึ่งมีฤดูหนาวยาวนาน  ปริมาณฝนทั้งปีประมาณ
250-500


มิลลิเมตร


               พืชพรรณธรรมชาติ ป่าสน (หรือป่าไม้ใบแหลมมีใบเขียวทั้งปี)


บริเวณที่พบ  ดินแดนทางเหนือของประเทศฟินแลนด์  ภาคกลางของนอร์เวย์และสวีเดน
ทรัพยากรธรรมชาติ        ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในยุโรปได้แก่


ทรัพยากรดิน


         ยุโรปเป็นทวีปที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรดินทวีปหนึ่งในโลก
  ความแตกต่างของดินจะขึ้นอยู่กับ


ลักษณะภูมิอากาศ และวัตถุต้นกำเนิดของดิน ในยุโรปจะพบดินหลายชนิดด้วยกัน
  ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ได้แก่


ดินร่วนสีดำ พบในภาคใต้ของรัสเซีย ในยูเครน โปแลนด์ เช็คและสโลวักและออสเตรีย
  ซึ่งเหมาะสมในการปลูก


ข้าวสาลี  ในบริเวณลุ่มแม่น้ำจะมีดินตะกอนที่แม่น้ำพามาทับถมกัน
  ทำให้มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ


เพาะปลูก
  ส่วนในบริเวณที่ดินไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์จะใช้ประโยชน์ในด้านการเลี้ยงแกะทั้งพันธ์เนื้อและพันธุ์ขนการที่ทวีปยุโรปไม่มีเขตภูมิอากาศแห้งแล้งแบบทะเลทรายหรือร้อนชื้นแบบป่าดงดิบ
  ทำให้ทรัพยากรดินของทวีป


สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

ที่มาของเนื้อหา http://pirun.ku.ac.th/~b5044072/mp-europe.gifลักษณะการเมืองการปกครองของทวีปยุโรป
ระบอบการปกครองของทวีปยุโรป
  มีอยู่ 2 ระบอบคือ
1. ระบอบประชาธิปไตย ใช้กันทางแถบยุโรปเหนือ ยุโรปใต้
  ยุโรปกลาง แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
- แบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ได้แก่
  สหราชอาณาจักร สเปน สวีเดน นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม เดนมาร์ก
-
แบบที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอซ์แลนด์ กรีซ อิตาลี
  โปรตุเกส ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น
2. ระบบคอมมิวนิสต์
  ใช้กันในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก เช่น รัสเซีย


บทบาทของทวีปยุโรปและความสัมพันธ์กับประเทศไทย
1.
ด้านการค้าขาย มีการซื้อขายสินค้าซึ่งกันและกันตลอดมา
2. ความสัมพันธ์ด้านการทูต
  ซึ่งเคยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เช่น ประเทศ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์
  เยอรมนี
3. ความสันพันธ์ด้านการให้ความช่วยเหลือ
  ประเทศไทยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสวีเดนและนอร์เวย์
4.
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น สหราชอาณาจักร สเปน สวีเดน นอร์เวย์
  เดนมาร์ก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ด้านอื่น ๆ เช่น กีฬา การศึกษา
  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการท่องเที่ยว


ลักษณะประชากร


1. เชื้อชาติ
ส่วนใหญ่เป็นชาวผิวขาว  เชื้อชาติคอเคซอยด์ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
- กลุ่มนอร์ดิก
  อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปโดยเฉพาะในคาบสมุทรสแกนดิเนเวียมีรูปร่างสูงใหญ่
  ผมสีทอง ผิวเกลี้ยง  กะโหลกศีรษะค่อนข้างยาว ตาสีฟ้า
-กลุ่มเมดิเตอร์เรเนียน
  อยู่ทางภาคใต้ของทวีป เช่น ในประเทศ สเปน โปรตุเกส และกรีซ มีรูปร่างเล็ก
  กะโหลกศีรษะกลม ตาสีฟ้า ผมสีดำ  ผิวคล้ำและเกลี้ยง
- กลุ่มอัลไพน์
  อาศัยอยู่แถบเทือกเขาแอลป์ มีรูปร่างค่อนข้างล่ำสันและเตี้ย ผมและตาสีน้ำตาล
  กะโหลกศีรษะค่อนข้างกลม
- กลุ่มแลปป์และบัลติกตะวันออก อยู่ในนอร์เวย์ สวีเดน
  ฟินแลนด์ รัสเซียชาวแลปป์มิใช่ชาวยุโรปแท้ แต่เป็นมนุษย์ในสาขามองโกลอยด์
ภาษา 
  มีรูปร่างเล็ก ตาสีฟ้า ผมดำ จมูกค่อนข้างแบนกะโหลกศรีษะค่อนข้างกลม
ประเทศต่างๆ+ของที่นิยม


1.เหล็กดีต้องสวีเดน2.นมโคดีที่เดนมาร์ก3.ข้าวสาลีต้องยูเครน