Pornwalee Suksa-ard

ประเทศเม็กซิโก

Picture

                                                ธงชาติ

เม็กซิโก (อังกฤษ: Mexico)
หรือชื่อทางการคือ สหรัฐเม็กซิโก (
อังกฤษ: United Mexican States) เป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ มีพรมแดนทางทิศเหนือจรดสหรัฐอเมริกา ทิศใต้และทิศตะวันตกจรดมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศตะวันออกเฉียงใต้จรดกัวเตมาลาเบลีซ และทะเลแคริบเบียน ส่วนทิศตะวันออกจรดอ่าวเม็กซิโกเนื่องจากครอบคลุมพื้นที่ถึงเกือบ
2 ล้านตารางกิโลเมตร
 
เม็กซิโกจึงเป็นประเทศที่มีเนื้อที่มากที่สุดเป็นอันดับที่ 5 ของ
ทวีปอเมริกา และเป็นอันดับที่ 14 ของโลก นอกจากนี้ยังมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 11 ของโลก โดยมีการประมาณไว้ว่า เมื่อกลางปี
พ.ศ. 2552 ประเทศนี้มีจำนวนประชากร 111 ล้านคน
ประวัติศาสตร์
สมัยก่อนอาณานิคม
 ส
ถาปัตยกรรมมายาที่เมืองโบราณอุกซ์มัล (Uxmal)
เมื่อเกือบสามพันปีก่อน
ดินแดนประเทศเม็กซิโกเป็นแหล่งอารยธรรมของชาวพื้นเมืองอเมริกันที่ยิ่งใหญ่หลายกลุ่ม
เช่น
โอลเมก เป็นกลุ่มที่มีวัฒนธรรมสมัยแรกเริ่มสุด ประมาณ
2,300 ปีก่อนคริสตกาล อยู่ทางภาคกลางของค่อนไปทางใต้ของเม็กซิโกปัจจุบัน
มายา มีอำนาจอยู่ประมาณระหว่างปี
ค.ศ. 200 ถึง ค.ศ. 900 ตั้งถิ่นฐานอยู่บนคาบสมุทรยูกาตันในนครรัฐที่ปกครองโดยกษัตริย์
มายามีอายุร่วมสมัยเดียวกับอารยธรรม
เตโอตีอัวกัน
หลังจากเมืองเตโอตีอัวกันเสื่อมอำนาจทางการเมืองลงไป พวก
โตลเตกก็ขึ้นมามีอำนาจแทนในราวปี ค.ศ.
700
อิทธิพลของอารยธรรมโตลเตกพบได้ตั้งแต่ภาคใต้ของสหรัฐอเมริกาลงไปจนถึงคอสตาริกาในปัจจุบัน ผู้ปกครองโตลเตกที่มีชื่อเสียงคือ
เกตซัลโกอัตล์
ภายหลังอารยธรรมโตลเตกก็ล่มสลายลงไปและสืบทอดต่อมาโดยพวก
อัซเตกที่เรียกจักรวรรดิของตนเองว่า "เม็กซิกา"
กษัตริย์ที่มีชื่อเสียงของอัซเตกได้แก่
พระเจ้ามอกเตซูมาที่ 2 เมื่อถึงปี
ค.ศ. 1519เตนอชตีตลัน เมืองหลวงของจักรวรรดิอัซเตก (เม็กซิกา)
เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีประชากรถึงประมาณ 350,000 คน ซึ่ง
กรุงลอนดอนในขณะนั้นมีประชากรเพียง 80,000 คนเท่านั้น
เตนอชตีตลันเป็นที่ตั้งของ
กรุงเม็กซิโกซิตีในปัจจุบัน
สมัยอาณานิคม
 
จักรวรรดิอัซเตก
นักสำรวจชาวสเปนมาถึงเม็กซิโกในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 โดยฟรันซิสโก เอร์นันเดซ เด
กอร์โดบา
ได้สำรวจชายฝั่งทางใต้ของเม็กซิโกในปี ค.ศ.
1517
ตามมาด้วยการสำรวจของควน เด กรีคัลบาในปี ค.ศ.
1518
ผู้พิชิตดินแดนในสมัยแรกคนสำคัญคือ เอร์นัน กอร์เตส ซึ่งเข้ามาถึงในปี ค.ศ.
1519
จากทางเมืองชายฝั่งที่เขาตั้งชื่อให้ว่า "บียารีกาเดลาเบรากรุซ"
ด้วยความเชื่อว่ากอร์เตสเป็น
เกตซัลโกอัตล์ (กษัตริย์เทพเจ้าในตำนานอัซเตก
ซึ่งมีคำทำนายไว้ว่าพระองค์จะทรงกลับมาในปีเดียวกับที่กอร์เตสมาถึงพอดี)
ชาวอัซเตกจึงไม่ได้ต่อต้านเขาและยังต้อนรับเป็นอย่างดี แต่อีกสองปีต่อมา (
ค.ศ.
1521
) กรุงเตนอชตีตลันก็ถูกพิชิตโดยกองทัพผสมระหว่างสเปนกับตลัชกัลเตกซึ่งเป็นศัตรูสำคัญของอัซเตก
การที่สเปนยึดเมืองหลวงของจักรวรรดิอัซเตกได้นั้นเป็นจุดเริ่มต้นยุคอาณานิคมที่นานเกือบ
300 ปีของเม็กซิโกในฐานะ
เขตอุปราชแห่งนิวสเปน อย่างไรก็ตาม
กว่าสเปนจะยึดดินแดนเม็กซิโกได้ทั้งหมดนั้นก็ยังต้องใช้เวลาอีก 2
ศตวรรษหลังจากการตีกรุงเตนอชตีตลันได้ เนื่องจากต้องสู้รบกับชนพื้นเมืองกลุ่มอื่น ๆ
ที่ยังคงก่อการจลาจลและโจมตีดินแดนของสเปนอยู่
ภูมิประเทศ
 โอรีซาบา
ยอดเขาที่สูงสุดในเม็กซิโก
เทือกเขาขนาดใหญ่ในเม็กซิโก ได้แก่ เทือกเขาเซียร์รามาเดรโอเรียนตัล
ซึ่งพาดผ่านพื้นที่ประเทศในแนวเหนือ-ใต้ เกือบจะขนานกับชายฝั่งภาคตะวันออก และเทือกเขาเซียร์รามาเดรออกซีเดนตัล
ซึ่งขนานไปกับชายฝั่งภาคตะวันตก (เทือกเขานี้เป็นส่วนต่อเนื่องทางด้านใต้ของระบบเทือกเขาร็อกกีจากตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ)  นอกจากนี้
ทางภาคกลางตอนล่างของประเทศยังมีแนวภูเขาไฟทรานส์เม็กซิกัน
หรือที่เรียกกันในท้องถิ่นว่า เซียร์ราเนบาดา พาดผ่านจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ส่วนทางภาคใต้ก็มีเทือกเขาเซียร์รามาเดรเดลซูร์ที่ขนานไปกับชายฝั่งตั้งแต่รัฐมิโชอากังไปจนถึงรัฐโออาซากา ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว
ดินแดนทางภาคกลางและภาคเหนือของเม็กซิโกจึงตั้งอยู่บนพื้นที่ระดับสูง
โดยกลุ่มยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศ ได้แก่ ยอดเขาโอรีซาบา (5,700 เมตร) โปโปกาเตเปตล์ (5,426 เมตร)  อิซตักซีอวตล์ (5,230 เมตร) และเนบาโดเดโตลูกา (4,680 เมตร) ล้วนตั้งอยู่บริเวณแนวภูเขาไฟทรานส์เม็กซิกัน และเขตเมืองใหญ่ของเม็กซิโก ได้แก่ เขตมหานครเม็กซิโกซิตี โตลูกา และปวยบลา
ต่างก็ตั้งอยู่ในหุบเขาระหว่างยอดเขาเหล่านี้แม่น้ำกรีคัลบา
บริเวณหุบผาชันซูมีเดโร
ทางน้ำและแม่น้ำต่าง ๆ ในเม็กซิโกจัดอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำ 3 บริเวณ คือ
บริเวณลุ่มน้ำที่ไหลลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิก ไหลลงสู่อ่าวเม็กซิโก และไหลสู่แอ่งภายในแผ่นดิน
แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดของประเทศคือ แม่น้ำบราโบ
อยู่ในบริเวณลุ่มน้ำที่ไหลลงสู่อ่าวเม็กซิโก
เป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างเม็กซิโกกับสหรัฐอเมริกา แม่น้ำสายอื่นในบริเวณลุ่มน้ำเดียวกัน
ได้แก่ แม่น้ำอูซูมาซินตา (พรมแดนธรรมชาติระหว่างเม็กซิโกกับกัวเตมาลา) แม่น้ำกรีคัลบา แม่น้ำปานูโก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
มีแม่น้ำหลายแห่งที่มีปริมาณน้ำน้อยและใช้เดินเรือไม่ได้
โดยทางน้ำในประเทศที่ใช้เดินเรือได้มีระยะทางรวมประมาณ 2,900 กิโลเมตรเม็กซิโกมีทะเลสาบขนาดย่อมหลายแห่งในพื้นที่ ทะเลสาบที่สำคัญที่สุดคือ ทะเลสาบชาปาลา ในรัฐฮาลิสโก
แต่เนื่องจากมีการน้ำน้ำมาใช้ประโยชน์ทั้งในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมมากเกินไป
ทะเลสาบแห่งนี้จึงเกิดภาวะมลพิษและเสี่ยงที่จะเหือดแห้ง ทะเลสาบที่สำคัญแห่งอื่น ๆ
ได้แก่ ทะเลสาบปัตซ์กวาโร ซีราอูเอน และกวิตเซโอ ทั้งหมดตั้งอยู่ในรัฐมิโชอากัง