Pornwalee Suksa-ard

ประเทศไทย

Picture

                                                ธงชาติ

ประเทศไทย หรือชื่อทางการว่า ราชอาณาจักรไทย เป็นรัฐชาติอันตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีน ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนด้านตะวันออกติดประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ทิศใต้เป็นแดนต่อแดนประเทศมาเลเซียและอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันและประเทศพม่า และทิศเหนือผชิดประเทศพม่าและประเทศลาว
มี
แม่น้ำโขงกั้นเป็นบางช่วง ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา
มีศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินอยู่ที่
กรุงเทพมหานคร และการปกครองส่วนภูมิภาค
จัดระเบียบเป็น
76 จังหวัด[ก]


ประเทศไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 50 ของโลก มีเนื้อที่
513,115
ตารางกิโลเมตรและมีประชากรมากเป็นอันดับ 20 ของโลก คือ ประมาณ 66
ล้านคน
[1] กับทั้งยังเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่
โดยมีรายได้หลักจากภาคอุตสาหกรรมและการบริการ
ไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นอันมาก อาทิ พัทยา, ภูเก็ต, กรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ
เช่นเดียวกับการส่งออกอันมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และด้วยจีดีพีของประเทศ ซึ่งมีมูลค่าราว 260,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ตามที่ประมาณใน พ.ศ. 2552
เศรษฐกิจของประเทศไทยนับว่า
มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 33 ของโลก


ในอาณาเขตประเทศไทย พบหลักฐานของมนุษย์ซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดถึงห้าแสนปี[13] นักประวัติศาสตร์มักถือว่าอาณาจักรสุโขทัยเป็นยุคสมัยแรกของคนไทย
ซึ่งต่อมาตกอยู่ในอิทธิพลของ
อาณาจักรอยุธยา อันมีความยิ่งใหญ่กว่า
เนื่องจากมีการติดต่อกับชาติตะวันตก แต่ก็
ร่วงโรยลงช่วงหนึ่ง
อันเนื่องมาจากการขยายอำนาจของพม่านับแต่ พ.ศ. 2054 ก่อนจะกลับมารุ่งโรจน์อีกครั้ง
ก่อนเสื่อมอำนาจและ
ล่มสลายไปโดยสิ้นเชิง เมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงสถาปนาอาณาจักรธนบุรี
เหตุการณ์ความวุ่นวายในช่วงปลายอาณาจักร ได้นำไปสู่ยุคสมัยของ
ราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์


ในช่วงต้นกรุง ประเทศต้องเผชิญภัยคุกคามจากชาติใกล้เคียง แต่หลังรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา
ชาติตะวันตกเริ่มมีอิทธิพลในภูมิภาคเป็นอย่างมาก
นำไปสู่การเข้าเป็นภาคีแห่งสนธิสัญญาหลายฉบับ และ
การเสียดินแดนบางส่วน กระนั้น
ไทยก็ยังธำรงตนมิได้เป็น
อาณานิคมของชาติใด ๆ ต่อมาจนช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ไทยได้เข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร และในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการปฏิวัติสยามเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศ
และไทยได้เข้ากับ
ฝ่ายอักษะในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง จนช่วงสงครามเย็น ไทยได้ดำเนินนโยบายเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา
และต้องผ่านสมัยรัฐบาลทหารมานานหลายสิบปี กระทั่งมีการตั้งรัฐบาลพลเรือน
และเข้าสู่ยุคโลกเสรีในปัจจุบัน